09 detsember, 2015

Busuu keeleõpperakendus

Busuu keeleõppekeskkond sobib neile, kes oskavad juba pisut inglise keelt, sest Busuu kasutajaliides on inglisekeelne.
Koolis õpitavatest keeltest saab Busuu'd kasutada inglise, saksa, hispaania ja vene keele õppimisel, aga ülejäänud Busuu abil õpitavad keeled on näha Busuu esilehel https://www.busuu.com/enc.

Busuu'd saab kasutada lauaarvutites ja läpakates veebipõhiselt ning tahvelarvutites äpina. 
Tegin juhendi, kuidas teha end Busuu kasutajaks ja kasutada Busuu'd tahvelarvutites: Busuu'ga alustamise juhend

08 detsember, 2015

Duolingo keeleõpperakendus


DuoLingo keeleõppekeskkond sobib neile, kes oskavad juba pisut inglise keelt, sest DuoLingo kasutajaliides on inglisekeelne.
Koolis õpitavatest keeltest saab DuoLingot kasutada saksa, hispaania ja vene keele õppimisel, aga ülejäänud DuoLingo abil õpitavad keeled leiate https://www.duolingo.com/courses.

DuoLingot saab kasutada lauaarvutites ja läpakates veebipõhiselt ning tahvelarvutites äpina. Duolingol on äpid nii Android, iPhone kui WindowsPhone seadmetele ja need leiab samuti lehelt https://www.duolingo.com/.
Vene keele äppi veel ei ole ja vene keele õpe toimub mitte vene, vaid inglise tähtedega.
Keeleõpe DuoLingo abil koosneb mitmesugustest mängulistest ülesannetest: etteantud sõnadest lausete moodustamine, tõlkimine,  pildile vastava sõna kirjutamine, lause kuulamine, vastuse kirjutamine jne.

Tegin juhendi, kuidas teha end DuoLingo kasutajaks ja kasutada DuoLingot tahvelarvutites: DuoLingoga alustamise juhend.

Videoülevaade DuoLingo võimalustest saksa keele näitel:

Õpetajatele on lisaks ka Duolingo for schools, mille abil saab luua oma klassi ja jälgida õpilaste edasijõudmist.
DuoLingo on ühe tähtsaima disainiauhinna INDEX-award 2015 võitja PLAY & LEARNING kategoorias. Vt ka teisi  INDEX-award 2015 võitjaid.28 oktoober, 2015

EDpuzzle videojuhendid

EDpuzzle võimaldab kasutada videoid tunnis või kodutöödes uudsel moel -  koostades videoülesandeid. EDpuzzle keskkonnas saab valida tunniks sobiva video, lisada sellele audiomärkmeid ja küsimusi ning jälgida õpilaste teemast arusaamist. Lisaks on võimalik video algust ja lõppu kärpida ning videole uut heli peale lugeda.

Ingrid Maadvere videojuhendid EDpuzzle kohta27 oktoober, 2015

EDpuzzle videoülesanded

EDpuzzle

EDpuzzle võimaldab kasutada videoid tunnis uudsel moel -  koostades videoülesandeid. EDpuzzle keskkonnas saab valida tunniks sobiva video, lisada sellele audiomärkmeid ja küsimusi ning jälgida õpilaste teemast arusaamist. Lisaks on võimalik videost juppi välja lõigata ja videole uut heli peale lugeda.

EDpuzzle’sse sisselogimine

Alustamiseks avage veebileht https://edpuzzle.com/ ja logige sisse Log in. Aga alustuseks võite valida ka  Teacher, start now, vaadata lühitutvustust  Start Tour ja siis sisse logida.

Videoülesande loomiseks logige sisse õpetajana. 
Sisselogimiseks võib kasutada Google või Edmodo kontot, aga võib teha ka täiesti uue kasutaja – If you do not have an account, then  SignUp. 

EDPuzzle avalehe Search tutvustus

Peale sisselogimist avaneb Search-leht.
 • Otsingukasti abil saab otsida videoülesande tegemiseks sobiva video. Otsingukastis võib kasutada  otsingusõnu, aga võib kopeerida ka video aadressi.
 • Upload-nupult saab üles laadida oma video.
 • Best Lesson Examples  all näeb parimaid videoülesandeid.
 • Latest Created Videos all näeb hiljuti lisatud videoid.
 • Vasakus servas Channels all näeb keskkondi, mille videoid EDpuzzle toetab. Saab valida soovituslikke videoid.

Videoülesande loomine

Videoülesande loomist alustatakse video otsimisest. Kirjutage otsingukasti sobiv otsingusõna või kopeerige videoaadress. Kuvatakse otsingutulemused. Sobiva video leidmisel klõpsake Use it.

Avaneb video töötlemise aken. Akna ülaosas on neli nuppu, kõigi kasutamine pole kohustuslik. 
Akna ülaosas on neli nuppu, kõigi kasutamine pole kohustuslik.

Esimene nupp – kärpimine
Kärpimiseks lohistage video all oleval ribal roosasid liugureid. Videoülesande koostamiseks kasutatakse seda osa videost, mis jääb kahe liuguri vahele.


Teine nupp – heli pealelugemine
Video all oleval ribal saab lugeda videole peale uue heli. Enne olnud helitaust kustutatakse.

Kolmas nupp – audiomärkmete lisamine

  
Käivitage video. Kui jõuate audiomärkme tegemiseks sobiva kohani, klõpsake kollast mikrofoniga nuppu salvestamiseks, hiljem aga salvestuse lõpetamiseks. 
Video all oleval ribal saab lugeda videole peale uue heli. Enne olnud helitaust kustutatakse.
Kui küsitakse, kas soovid jagada oma mikrofoni saidiga edpuzzle.com, tuleb jagada valitud seadet. Neljas nupp – küsimuste lisamine

Käivitage video. Kui jõuate küsimuse esitamiseks sobiva kohani, klõpsake rohelist küsimärgiga nuppu alumisel ribal.


Paremas servas saate valida küsimuse tüübi: avatud vastusega küsimus või valikvastusega küsimus. Võib lisada ka kommentaare. 

Vastusevariandid saavad olla õiged  või valed.
Vastusevariantide lisamiseks klõpsake  
Küsimuse peab kindlasti salvestama (Save vastusevariantide all). Peale salvestamist näidatakse valmis küsimust. Küsimuse muutmiseks klõpsake Edit, videoülesande koostamise jätkamiseks aga Continue.

 Järgmise küsimuse lisamiseks samasse kohta klõpsake pluss märki.
Aeg-ajalt salvestage oma tööd.


Videoülesande lõpetamiseks valige Finish.

Videoülesande määramine klassile

Peale videoülesande lõpetamist  avaneb Assign to a class aken, kus saab määrata, mis klassile videoülesanne on.


 • Tehes linnukese Prevent Skipping ette, peavad õpilased videot kindlasti vaatama, vastasel juhul saab ka videot vaatamata küsimustele vastata.
 • Tehes linnukese Due Data ette, saab määrata kuupäevade vahemiku, mille jooksul videoülesannet teha saab.
Share with anyone
 • Võimaldab saata lingi vaatamiseks kolleegile (vastata ei saa)
 • Embed koodi abi saab videoülesande panna veebilehele.

My Content-lehelt näeb enda tehtud videoid ja saab neid muuta

Create nupu alt saab luua uut videotundi, videot üleslaadida, alustada õpilaseprojekti ja luua uut kausta


Kui teha My content aknas oleval videol topeltklõps, avaneb aken, kus saab videoülesannet klassile määrata (Assign), muuta (Edit), teha sellest koopiat (Duplicate) ja kustutada (Remove). Õpilastele vastamiseks määratud videoülesannet muuta ei saa.


My Classes  lehel näeb enda loodud klasse ja klassidele määratud videoülesandeid

 • Igal klassil on videoülesannetele juurdepääsuks klassikood, mis tuleb õpilastele teatada.
 • Add class nupuga saab klasse lisada. 
 • Klassile määratud videoülesande juures olevalt Progress nupult saab vaadata, kuidas ülesanne sooritati.

Kui vaadatakse progressi, siis: 
 • Students nupult näeb, kuidas õpilased vastasid. Õpilase nimel klõpsates saab vaadata iga õpilase tulemust ka eraldi. 
 • Questions nupult näeb, kuidas vastati konkreetsetele küsimustele. Küsimusel klõpsates näeb rohkem infot vastusevariantide valiku kohta.
 • Export-nupuga saab lõpptulemused eksportida Exceli faili.

  

Kuidas leiab õpilane videoülesande?

Õpilane peab videoülesandele juurdepääsemiseks avama  veebilehe https://edpuzzle.com/ ja logima sisse Log in, aga õpilasena. Sisselogimiseks sobib Google konto.Peale sisselogimist tuleb ühineda klassiga
Ühinemiseks tuleb õpilasele teatada klassikood.


Klassiga ühinenud õpilane saab alustada talle määratud videoülesandega, vajutades ülesande kõrval olevat Start-nuppu.

Õpilane vaatab videot, kui tuleb küsimärgiga koht, tuleb vastata küsimustele. Peale vastamist tuleb vajutada Submit. Kui esimese korraga ei saanud kõigest aru, on võimalik enne vastamist videolõiku veelkord vaatata (Rewatch).