29 jaanuar, 2016

Videoülesanne EDpuzzlega - näidis õpetajate arvutikoolituseks

EDpuzzle keskkonnas saab valida tunniks sobiva video, lisada sellele audiomärkmeid ja küsimusi ning jälgida õpilaste teemast arusaamist. Lisaks on võimalik video algust ja lõppu kärpida ning videole uut heli peale lugeda.

 • Vastamise katsetamiseks avage video esmalt täisekraanil. 
 • Kollase märgisega on õpetaja poolt tehtud audiomärge. 
 • Roheliste küsimärkide juures peate vastama küsimustele. 
 • Vastuse sisestamiseks on vastusevariantide all nupp Submit
 • Video edasivaatamiseks on nupp Continue.  
 • Kui esimese korraga vastata ei oska, siis klõpsake nuppu Rewatch, et lõiku uuesti vastata.
 • Ja katsetage videos õpetatut Excelis:)

 

27 jaanuar, 2016

Arvutikoolitus: Socrative

Socrative http://www.socrative.com on veebipõhine testide ja ankeetide loomise keskkond, mis võimaldab kiirelt saada vastuseid, kasutades eelkõige mobiilseid vahendeid.  Ühte testi saab korraga täita 50 kasutajat. 
Testi koostamiseks ja läbiviimiseks logib õpetaja keskkonda teacher login lingi kaudu. 
Testile vastamiseks logib õpilane keskkonda student login lingi kaudu. Nutiseadmetes testile vastamiseks on Socrative Student äpp. Et õpilane saaks testile vastata, peab õpetaja käivitama testi ja teatama õpilasele ruumi nime. Tulemused saab eksportida Exceli faili.

Dashboard-lehel saab:
 • start a quiz – alustada testi läbiviimist (test peab eelnevalt valmis olema)
 • quick question – esitada ühe kiire küsimuse (küsimus ei pea eelnevalt valmis olema, võib küsida ka suuliselt või kuvada küsimuse, mitmikvaliku puhul ka vastused, teise programmiga)
 • space race – alustada testi mänguna rühmade vahel (test peab eelnevalt valmis olema)
 • exit ticket – kuvada 3 küsimust tunni lõpetuseks (How well did you understand todays’s material? What did you learn today’s class? Pleace answer the teacher’s question – see tuleb õpetajal kirjutada tahvlile või öelda suuliselt). 


Manage Quizzes-lehel saab:
 • greate a quiz – luua uut testi (võimalikud küsimustetüübid: mitmikvalik, õige/vale, lühivastus)
 • my quizzes – näha enda loodud teste, neid muuta ja kustutada
 • import quiz – importida teiste loodud teste või importida testiküsimusi Exceli failist
 • reports – näha testide tulemusi ja salvestada testitulemusi arvutisse Exceli failina


Socrative juhendid:
 1. Võru Gümnaasiumi arvutikoolituse juhend: Socrative
 2. Ingrid Maadvere videojuhendid

Socrative tutvustus


Testi loomine


Testi läbiviimine

Arvutikoolitus: Answergarden

Answergarden on lihtne vahend ajurünnakute ja  ideekaartide loomiseks ja tagasiside saamiseks.
https://answergarden.ch/

AnswerGardenit kasutades pole kasutajakontot tarvis teha, küll aga küsitakse uut AnswerGardenit luues e-posti aadressi ja tuleb välja mõelda admini parool, mille abil AnswerGardeni looja pääseb hiljem oma tööd muutma või lukustama.
Uut AnswerGardenit luues saadab keskkond teie e-posti aadressile kirja  "You have created a new AnswerGarden jne .... Click to view AnswerGarden". Selle lingi kaudu pääsete oma AnswerGardenile hiljem uuesti ligi.

AnswerGardeni jagamiseks õpilastega tuleb neile teatada AnswerGardeni aadress, nutivahendite puhul on võimalik jagada ka QR-koodi.Väike katsetus 11. klassiga, küsimuseks Lemmiklill?  AnswerGardeni puhul toimub vastamine anonüümselt, st õpetajana me näeme ainult vastusevariante, mitte vastajate nimesid.
Tulemus selline, et 10 vastajat märkisid lemmiklilleks roosi, kuus võilille, neli sinilille, neli tulbi, kaks nartsissi, kaks ohaka, kaks musta roosi, kaks tumesinise roosi, kaks liilia, üks maikellukese, üks naadi ja üks inkaliilia. Vastuste arvu nägemiseks tuleb viia hiirekursor vastusevariandile.

AnswerGardeni juhendid:
 1. Juhend Võru Gümnaasiumi õpetajate arvutikoolituselt: AnswerGarden
 2. Ingrid Maadvere videojuhend AnswerGardeni kohta: