27 jaanuar, 2016

Arvutikoolitus: Socrative

Socrative http://www.socrative.com on veebipõhine testide ja ankeetide loomise keskkond, mis võimaldab kiirelt saada vastuseid, kasutades eelkõige mobiilseid vahendeid.  Ühte testi saab korraga täita 50 kasutajat. 
Testi koostamiseks ja läbiviimiseks logib õpetaja keskkonda teacher login lingi kaudu. 
Testile vastamiseks logib õpilane keskkonda student login lingi kaudu. Nutiseadmetes testile vastamiseks on Socrative Student äpp. Et õpilane saaks testile vastata, peab õpetaja käivitama testi ja teatama õpilasele ruumi nime. Tulemused saab eksportida Exceli faili.

Dashboard-lehel saab:
  • start a quiz – alustada testi läbiviimist (test peab eelnevalt valmis olema)
  • quick question – esitada ühe kiire küsimuse (küsimus ei pea eelnevalt valmis olema, võib küsida ka suuliselt või kuvada küsimuse, mitmikvaliku puhul ka vastused, teise programmiga)
  • space race – alustada testi mänguna rühmade vahel (test peab eelnevalt valmis olema)
  • exit ticket – kuvada 3 küsimust tunni lõpetuseks (How well did you understand todays’s material? What did you learn today’s class? Pleace answer the teacher’s question – see tuleb õpetajal kirjutada tahvlile või öelda suuliselt). 


Manage Quizzes-lehel saab:
  • greate a quiz – luua uut testi (võimalikud küsimustetüübid: mitmikvalik, õige/vale, lühivastus)
  • my quizzes – näha enda loodud teste, neid muuta ja kustutada
  • import quiz – importida teiste loodud teste või importida testiküsimusi Exceli failist
  • reports – näha testide tulemusi ja salvestada testitulemusi arvutisse Exceli failina


Socrative juhendid:
  1. Võru Gümnaasiumi arvutikoolituse juhend: Socrative
  2. Ingrid Maadvere videojuhendid

Socrative tutvustus


Testi loomine


Testi läbiviimine