25 oktoober, 2017

WordArt sõnapilv

Eilne Põlva Gümnaasiumi külastus ja esimene täitsa külm ilm tekitasid meie õpetajatel sellised märksõnad ...
https://wordart.com/create


13 oktoober, 2017

3D modelleerimine Blenderis

3D modelleerimine Blenderis


11. oktoobril toimus arvutiklassis Code Week 2017 ürituse raames HITSA toetatud õpituba „3D modelleerimine Blenderis“. Töötoas tutvustati Blenderi kasutamise võimalusi disainis, 3D-animatsioonis ja arvutimängudes ning praktilise töö käigus anti algteadmised programmi Blender kasutamiseks. Käsitleti järgmisi teemasid:  objekti ja redaktori vaade, 3D kursor, objektide lisamine, liigutamine ja  pööramine x-, y- ja z-teljel ja suuruse muutmine. Lisaks sellele veel keerukamaid tööoperatsioone nagu tegevused pindade, külgede, punktidega ja märgistatud osa laiendamine, lõikamine, tahu lisamine, objektide ühendamine ja eraldamine, värvimine ja eksportimine.
Töötoas kasutusel olnud Blenderi juhend.
Mõned tööd:Veel Blenderist:
03 oktoober, 2017

Piltide paigutamine teksti sees

Laadige alla juhend piltidega toimetamiseks MS Wordis ja PowerPointis. Juhendist saame vastused järgmistele küsimustele:


  • Kuidas paigutada pilte teksti kõrvale?  • Kuidas paigutada pilte testi sisse nelinurkselt, tihedalt, teksti taha, teksti ette? 
  • Kuidas pilte kärpida?


  • Kuidas eemaldada pildilt tausta? 
  • Mida teha, kui TERAsse, Moodlesse või e-kirjale faili lisades teatatakse, et fail on liiga suur?

Vikipeedia artikli loomine

Vikipeedia on entsüklopeedia, mida ühiselt kirjutavad paljud vabatahtlikud ning mille sisu on vaba: see ei ole mitte ainult tasuta saadaval, vaid on nii praegu kui ka edaspidi vabalt levitatav, reprodutseeritav ja kohandatav. Sellise vabaduse tagavad Creative Commonsi Attribution/Share-Alike-litsentsi tingimused, mille all kõik Vikipeedias leiduv tekst on avaldatud. Igaüks, kellel on ligipääs internetiühendusega arvutile, võib Vikipeedias muuta, parandada ja täiustada kõiki artikleid.
(Info pärit Vikipeedia sissejuhatusest https://et.wikipedia.org/wiki/Vikipeedia:Sissejuhatus)

Praegu on käimas Vikipeedia artikliloomise konkurss "KAE maailma!", mis kestab 1. septembrist kuni 31. oktoobrini 2017 ja on  ÜRO kestliku arengu eesmärkide teemaline ning  on suunatud kooliõpilastele. Võistluse eesmärk on saada eestikeelsesse Vikipeediasse 1 000 000 artiklit.
Lisaks võimalusele võita auhindu, saab seeläbi sooritada ka oma gümnaasiumiastme praktilist tööd või harjutada uurimuspõhist allikatega tööd ning korrektset viitamist.

Vt konkursitingimusi siit: https://et.wikipedia.org/wiki/Vikipeedia:KAE_maailma

Kuidas Vikipeedia artiklit luua? Siin on juhend: Vikipeedia artikli loomine