13 oktoober, 2017

3D modelleerimine Blenderis

3D modelleerimine Blenderis


11. oktoobril toimus arvutiklassis Code Week 2017 ürituse raames HITSA toetatud õpituba „3D modelleerimine Blenderis“. Töötoas tutvustati Blenderi kasutamise võimalusi disainis, 3D-animatsioonis ja arvutimängudes ning praktilise töö käigus anti algteadmised programmi Blender kasutamiseks. Käsitleti järgmisi teemasid:  objekti ja redaktori vaade, 3D kursor, objektide lisamine, liigutamine ja  pööramine x-, y- ja z-teljel ja suuruse muutmine. Lisaks sellele veel keerukamaid tööoperatsioone nagu tegevused pindade, külgede, punktidega ja märgistatud osa laiendamine, lõikamine, tahu lisamine, objektide ühendamine ja eraldamine, värvimine ja eksportimine.
Töötoas kasutusel olnud Blenderi juhend.
Mõned tööd:Veel Blenderist: