07 oktoober, 2015

Projektorid ja PowerPointArvutid on häälestatud nii, et projektori tööle panekul arvutiekraani pilt kloonitakse ja projektor kuvab  seinaekraanile sama pilti, mis on arvutiekraanil.
Mõnikord võib juhtuda, et:
  • arvutiekraanil on üks pilt ja seinaekraanil teine
  • pilt on ainult seinaekraanil ja arvutiekraanil pole
  • pilt on ainult arvutiekraanil ja seinaekraanil pole 
  • võib olla ka nii, et arvuti (ka monitor) on sisse lülitatud, aga arvutiekraanile pilti ei tule,  projektor pole veel käima pandud. Kui projektor tööle panna, tuleb pilt seinaekraanile, aga mitte arvutiekraanile.
Projitseerimisrežiimi nägemiseks ja muutmiseks tuleb vajutada klaviatuurilt Windows-klahvi all hoides P. 
 
Meeldejätmiseks: P nagu projektor.


Peale seda  tekib ekraani paremasse serva valikupaan:
 
Kui see valikupaan tekib ainult seinaekraanile, siis hiire liigutamiseks vaata seinaekraani ja tee valik seinaekraanilt. Tavaliselt kasutatakse Dubleeri-valikut.

Võimalikud projitseerimisrežiimid:
  • Ainult arvutiekraan - pilti kuvatakse ainult arvutiekraanil
  • Dubleeri - arvutiekraanil ja seinaekraanil kuvatakse sama pilt  
  • Laienda -  arvutiekraanil saab olla üks pilt ja seinaekraanil teine. Sel juhul jääb nähtavast arvutiekraanist paremale poole justkui ekraani laiendus. Lohistades hiirega mõnda aknakest arvutiekraani paremast servast väljapoole, ilmub see nähtavale seinaekraanil.  Nüüd selle failiga edasiseks tegutsemiseks peab hiire liigutamiseks vaatama seinaekraani. 
  • Ainult teine ekraan - pilti kuvatakse ainult seinaekraanil 
Tavaliselt oleme harjunud kasutama Dubleeri-valikut ja sel juhul näevad õpilased seinalt sama pilti, mis on meil arvutiekraanil. 
Mõnikord on mugavam kasutada Laienda-valikut, näiteks kuvades  projektori abil seinale ülesanded või filmi, et ise samal ajal  arvutiekraanil  Stuudiumi täita.
PowerPoint 2013-ga esitluse näitamisel on Slaidiseanss-menüüs vaikimisi linnuke, et kasuta  esinejavaadet:


Esinejavaade (Presenter View) on selline vaade, et esineja näeb arvutiekraanil slaidi, järgmist slaidi ja märkmeid,
vaatajad näevad aga seinaekraanilt täisekraanisuurust slaidiseanssi.
Kui projektor pole tööle pandud, siis vaatamata Kasuta esinejavaadet ees olevale linnukesele arvutiekraanil esitlust vaadates näeb täisekraanisuurust slaidiseanssi. Et esitlus läheks ka ilma projektorita  tööle esinejavaates, tuleb esitluse käivitamiseks vajutada Alt+F5 (Alt-klahvi all hoides vajutada F5).
Esinejavaadet kasutades läheb PowerPoint Laienda-režiimile ja juhul, kui esitlust sulgedes seinaekraanil enam sama pilti ei ole nagu arvutiekraanil, tuleb vajutada 
  ja määrata projitseerimisrežiimiks Dubleeri.

Kui Slaidiseanss-menüüs eemaldada linnuke Kasuta esinejavaadet eest, siis on nii nagu vanasti, et esinejavaadet ei teki ja esineja arvutiekraanilt ning vaatajad seinaekraanilt näevad täisekraanisuurust slaidiseanssi.