25 oktoober, 2016

Mida teha Google vormi vastustega?

Google vormi vastuste kuvamine arvutustabelisKuidas vastuste eest ise punkte anda?

Google vormi küsimustiku vastused: kuidas vastuste eest ise punkte anda (käsitsi ja if-funktsiooni abil). Faili saab alla laadida siit.Sagedustabeli loomine (Lisa > PivotTable)

Google vormi küsimustiku vastused: kuidas teada saada, kui palju vastajaid mingi vastusevariandi valis?
 • Millise treeninguga vastajad tegelevad? (andmed failist treening.xlsx)?
 • Vaadake failis treening olevaid küsimusi ja vastuseid. Püstitage küsimus, millele soovite vastust. Looge sagedustabel. 

Võrdleva sagedustabeli loomine (Lisa > PivotTable)

Google vormi küsimustiku vastused: kuidas teada saada, kui suur osa vastajatest mingi vastusevariandi valis ja kuidas võrrelda gruppe omavahel?

 • Millise treeninguga tegelevad poisid ja millisega tüdrukud (andmed failist treening.xlsx)?
 • Vaadake failis treening olevaid küsimusi ja vastuseid. Püstitage küsimus, kus soovite midagi võrrelda.  Looge sagedustabel. 

Histogrammi loomine

Histogrammi loomine Google vormi küsimustiku vastuste põhjal 

Histogramm on tulpdiagrammi spetsiifiline alamliik, ta annab ülevaate andmete jaotumisest sageduse järgi. Histogrammi saab koostada arvuliste väärtustega tunnuste korral, millel on palju erinevaid vastusevariante (vanused, pikkused, kehakaalud jne).
 • X-teljel on arvulistest väärtustest moodustatud vahemikud.
 • Y-telg (tulba kõrgus) näitab, mitu tulemust antud vahemikku jäi.

Histogramm kehamassiindeksite jagunemisest vahemikesse
Vahemikud on sellised:
 • kuni 19
 • 19,1-22
 • 22,1-25
 • 25,1-28
 • üle 28

Katsetamiseks looge:
 • histogramm kaalude jagunemisest vahemikesse (vahemikud mõelge ise välja, näiteks 10 kg kaupa, histogrammile ei tohi tühja tulpa jääda). 
 • histogramm pikkuste jagunemisest vahemikesse (vahemikud mõelge ise välja, näiteks 10 cm kaupa, histogrammile ei tohi tühja tulpa jääda)