15 märts, 2017

Ristsõna koostamine veebilehel https://crosswordlabs.com/


Crossword Labs on ristsõnade loomiseks ja jagamiseks mõeldud keskkond.
Tasuta versioonis saab:

  • ristsõnu luua,
  • salvestada pdf- ja wordi failiks,
  • lingina jagada.

Ristsõnu saab lahendada kas väljaprindituna või internetis.

Et hiljem ristsõna muuta, tuleb meeles pidada ristsõna aadress ja parool. Ristsõnu saab otsida ka ristsõna nime järgi, aga ühenimelisi võib olla palju.

Ristsõna koostamine
  • Ristsõna koostamise aknasse trükitakse esimesena vastus ehk  see tekst, mille ristsõna lahendaja peab kirjutama ruudukestesse.Vastuses ei tohi olla tühikuid, mitmest sõnast koosnevad vastused kirjutatakse kokku. Peale vastust tehakse esimene tühik. Seejärel trükitakse küsimus või tekst, mille järgi  ristsõna lahendaja peab vastuse ära arvama.  
  • Kõik vastused-küsimused trükitakse eraldi reale. Ristsõna loomiseks vajutatakse Generate.
  • Pikemate ristsõnade tegemisel on otstarbekas vastused ja küsimused trükkida eraldi tekstifaili ja salvestada  ning seejärel kopeerida ristsõna koostamise aknasse. Põhjalikumalt saab ristsõna koostamisest, salvestamisest ja jagamisest teada allolevast videojuhendist :